پکیج گیاهی مزاج دموی

دمنوش طب 25 اکتبر 18 2,420 بازدید

پکیج های گیاهی مزاج دموی

پکیج برنزی
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش۴
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازکم
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز۴۰
مقدار کاهش وزن۲ تا ۴ کیلو
مقدار کاهش سایز۱ تا ۲ سایز
قیمت پکیج20.000 تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید
پکیج نقره ای
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش۵
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازمتوسط
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز۶۰
مقدار کاهش وزن۲ تا ۶ کیلو
مقدار کاهش سایز۲ تا ۳ سایز
قیمت پکیج20.000 تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید
پکیج طلائی
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش۷
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازخوب
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز۶۰
مقدار کاهش وزن۴ تا ۱۰ کیلو
مقدار کاهش سایز۴ تا ۶ سایز
قیمت پکیج20.000 تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید
پکیج VIP
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش۸
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازعالی
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز۸۰
مقدار کاهش وزن۶ تا ۱۴ کیلو
مقدار کاهش سایز۴ تا ۸ سایز
قیمت پکیج20.000 تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید

نیوشا
0