دمنوش طب 24 اکتبر 18 1,925 بازدید

پکیج های گیاهی مزاج بلغمی

پکیج برنزی
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش4
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازخیلی خوب
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز40
مقدار کاهش وزن2 تا 5 کیلو
مقدار کاهش سایز1 تا 4 سایز
قیمت پکیج 173000 تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید
پکیج نقره ای
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش۵
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازخیلی خوب و خیلی قوی
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز۶۰
مقدار کاهش وزن2 تا 7 کیلو
مقدار کاهش سایز2 تا 6 سایز
قیمت پکیج281000 تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید
پکیج طلائی
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش6
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازبسیار عالی،تاثیر بالا
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز60
مقدار کاهش وزن5 تا 11 کیلو
مقدار کاهش سایز4 تا 7 سایز
قیمت پکیج366000تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید
پکیج VIP
مشاوره و پشتیبانی
تعداد دمنوش8
برنامه غذائی
مکمل گیاهی
سرعت سوخت و سازبشدت پرقدرت و تاثیرات فوق العاده بالا
حرکات ورزشی مخصوص
تعداد روز60
مقدار کاهش وزن7 تا 16کیلو
مقدار کاهش سایز6 تا 10 سایز
قیمت پکیج579000 تومان
مزایای استفاده از این پکیجکلیک کنید

نیوشا
0